مسابقه کتابخوانی کتاب جوجه اردک زشت درون

این مسابقه کتابخوانی به همت کتابخانه عمومی رئیسی اردکانی برای علاقه مندان برگزار می شود و در پایان مسابقه به قید قرعه به برندگان جوایزی اهدا خواهد شد. برای شرکت …

مسابقه کتابخوانی کتاب جوجه اردک زشت درون Read More