چیستان؛ مقبول دیروز، مغفول امروز


در روزگار قديم راديو و تلويزيون و كامپيوتر و موبايل و وسائلي از اين دست اوقات فراغت مردم را پر نميك‌رد. زندگ يها ساد هتر بود. ش بها به داستان و قصه م يگذشت كه عموماً
بزر گترهاي خانواده و فاميل بارها و بارها تعريف ميك‌ردند. گرمي نفس و صداقت درون بزر گترها باعث م يشد حر فهاي بعضاً تكراري به دل دور و نزديك بنشيند. ریش سفيدها و دنياديد ه ها براي اينكه متكلم وحده نباشند و مخاطبين خودشان را در گ پوگفت شريك كنند گاهي لاب الي حكاي تها چيستان و معما طرح ميك‌ردند. چيستان، همان طور كه در كتاب
«چيستان؛ مقبول ديروز، مغفول امروز » به آن اشاره شده است، از دو كلمه ساد هي چيست وآن تشكيل شده است. يعني نشان ههائي از چيزي كه در ذهن داشتند را مطرح ميك‌ردند و بقيه
حدس م يزدند كه آن چيز چيست. با اين كار جم عها گر متر و خودماني م يشد. بد نيست گاهي به جاي سر زدن به برنام ههاي تلويزيون و شبك ههاي اجتماعي در خانواده چيستاني
تعريف كنيم و تاثير آن را ببينيم. م يدانيد آن چيست كه در دنياست و دنيا هم در اوست؟ جواب آن را در كتاب «چيستان؛ مقبول ديروز، مغفول امروز » م يتوانيد بيابيد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 2 = 4