فایلهای مورد نیاز


کتابداران و اعضای عزیز در این بخش می توانید فایلهای مورد نیاز خود را دانلود نمایید.

ورود به صفحه

بخش نامه های سراسری نهاد کتابخانه ها

صفحه مربوط به دانلود کلیه بخش نامه ها در سایت نهاد کتابخانه های کشور

دانلود فایل

دانلود سری کامل فونت های mj

(پسورد فایل: ufont.ir)

دانلود فرم

فرم آمار شش ماهه کتابخانه های نهادی

هر شش ماه این فرم باید توسط مسئول کتابخانه تکمیل شده و به ایمیل shirazpl@yahoo.com ارسال شود.

دانلود لیست

لیست کتابخانه های عمومی شهرستان شیراز

هم شامل کتابخانه های نهادی است و هم مشارکتی که در دو sheet در فایل اکسل ذخیره شده است. آخرین ویرایش 24 آبان 94

دانلود لیست

لیست فرهنگسراها، سالنهای ورزشی و سایر اماکن فرهنگی شهر شیراز