بار ش هاي شهابي


گذری بر کتاب

شوق ديدن شهاب ها يادآور دوران كودكيمان است. هنگامي كه شهابي تاريكي آسمان را ميشكافت تصور ميکرديم ستار ه اي سقوط كرده است. سالها بعد ياد گرفتيم كه اين تيرهاي آتشين، سنگ ريزه هايي هستند كه درون جو زمين ميسوزند تا لحظه اي در آسمان زمينيان بدرخشند.
اين كتاب راهنمايي براي آشنايي با آسمان است. در شش فصل به زباني ساده علاقمندان را با اين پديده نجومي و رصد آن آشنا ميكند. فصل اول، آشنايي با اجرام كوچك منظومه ي شمسي، از جمله ستار ه هاي دنباله دار و سيار ك هاست. فصل دوم به شهابها و معرفي بار ش هاي شهابي ساليانه، رگبارهاي شهابي و اصطلاحات اوليه آنها پرداخته است. فصل سوم به رصد و ثبت بار شهاي شهابي از جمله زمان و مكان رصد، رصد مرئي شها بها و تجهيزات جانبي و غيره اشاره ميكند. در فصل چهارم پس از پايان رصد، داد ه هاي هر رصدگر را تفكيك و مرتب كرده و به تحليل داد ه هاي رصدهاي مرئي پرداخته ميشود. در فصل پنجم به ساير رو شهاي رصدي از جمله عكاسي از شهاب ها، رصد راديويي، رصد تلسكوپي، رصد ويديويي و همكار يهاي بين المللي اشاره شده است. در فصل ششم ضمائمي همچون جدول تعيين حد قدر به روش شمارش و ضميمه تصاوير آورده شده است.

مشخصات کتاب

نویسنده و مترجم:
امير حسن زاده
ناشر: ايرانشناسي
موضوع: علوم، نجوم
کلید واژه: شهابسنگ، بارش شهابي، رگبار شهابي
تعداد صفحات: 80
قطع: وزیری
موجود در:اصلي استان +اصلي شهرستان
توضیحات: کتاب بارش های شهابی در ۶ فصل تنظیم شده است، تلاش دارد به زبانی ساده علاقمندان را با این پدیده نجومی و رصد آن آشنا کند. صفحات پایانی به تصاویر رنگی از بارش های شهابی اختصاص دارد. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 75 = 82