دختر بخت


گذری بر کتاب

ایزابل آلنده(۱۹۴۲-)، روزنامه نگار و یکی از مشهورترین نویسندگان آمریکای لاتین است که کتاب‌هایی در سبک ریالیسم جادویی دارد. اکثر رمان‌های وی تاکنون به فارسی ترجمه شده‌اند.رمان«دختر بخت» اين نويسنده را اسدالله امرايي به فارسي برگردانده است.
ايزابل آلنده ،نویسنده و روزنامه نگار شیلیایی، خالق شاهکار خانه اشباح، داستان های اوالونا و… است.

آثار او به زبانهای مختلف دنیا ترجمه شده اند.او از زمان انتشار اولین کتابش به نام خانه اشباح در سال 1982در اسپانیا، توانست شهرت بین المللی کسب کند.

ایزابل آلنده در سال 1942 میلادی در پرو به دنیا آمد و موفق به دریافت دکترای افتخاری از کالج بیتز، کالج دومینیکن ، دانشگاه دولتی نیویورک و کالج کلمبیا شد. اکنون با همسر دومش ، ویلی ، در شهر مارین کانتی کالیفرنیا زندگی می کند. ایزابل پس از کودتای شیلی، به ونزوئلا رفت.
رمـان دختـر بخت، داسـتان اليزا سـامرس، دختري اسـت نوجوان كه متكي برهـوش و حافظـهاي نيرومند به لطف خوشبينـي و صفـاي باطـن، زودهنـگام و از سـرناگزيري، شـخصيت بـارز و در نهـان برجسـته خـود را بـه محك تجربه ً هـاي غالبـا گران سـنگ از عشـق، پايداري در حفـظ ظرفيتها و عواطف شـريف انسـاني و رويارويي با مرگ،
حادثه هـاي تلـخ و ناگواريهـاي شكسـت و نوميـدي ميزنـد، دلبسـته به مهـر جواني فقير و بي نشـان، اما جسـور و سرسـخت بـه نـام »خواكيـن آنديتا« خواسـته و ناخواسـته، در عرصه هاي مبارزه اي دشـوار و چند سـويه كه توان و قابليت ً هـاي عميقـا انسـاني و تمـام عيـار را طلـب مي‌كنـد، بـه درون زندگـي شـگفت و سرشـار از تناقضهـاي
ضـد انسـاني پرتـاب ميشـود؛ او، در واقـع بـا وجـود لطافـت ذهـن و شـاعرانگي كمياب روحـي و به رغـم ظرافت و شـكنندگي بـه شـدت آسـيب پذير جسـمي، بـا عـزم و ارادهاي برگشـت ناپذيـر گام به شـبكهاي از راههـا و كوره راههـاي دشـوار و سرشـار از تهديدهـاي آشـكار و پنهان شـر و بدي ميگـذارد. اليزا، هنـگام زاده شـدن، درون يك
جعبـه صابـون، در هـواي سـرد صبح يكي از روزهاي آخرهاي تابسـتان بندر »والپارسـو« ي شـيلي، توسـط مادري كـه هرگز به درسـتي شـناخته نميشـود، بر سـر راه گذاشـته شـده اسـت. دسـتي پنهان پيكـر بي پنـاه و معصوم اورا در پشـت در »شـركت واردات و صـادرات بريتانيـا بـا مسـؤليت محدود« قـرار ميدهد.آن سـاختمان در واقـع يكـي از بناهاي انگليسـي اسـت؛ مكاني نيمه اشـرافي كه بـه يك خانواده مهاجـر بريتانيايي تعلق دارد.

مشخصات کتاب

نویسنده و مترجم:
ايزابل آلنده/ ترجمه: اسد الله امرايي
ناشر: كتابسراي تنديس
موضوع: ادبيات ، ادبيات آمريكاي جنوبي
کلید واژه: ايزابل آلنده ، رئاليسم جادويي
تعداد صفحات: 432
قطع: رقعي
موجود در: همه کتابخانه ها
توضیحات: الیزا دختری سر راهی است که در شیلی او را دم در خانه رز و جرمی خواهر و برادر انگلیسی مجرد و پولداری می گذارند و رز به کودک علاقه مند شده و او را به فرزندخواندگی قبول می کند . الیزا در این خانواده سرشناس بزرگ می شود اما در نوجوانی عاشق یکی از کارمندان فقیر و بی اصل و نصب جرمی به نام خواکین می شود و از همین مرحله ماجراهای او شروع می شود .
روند داستان بد نیست آخرش را خیلی خوب تونسته جمع کنه من اول کتاب اصلا خوشم نیومد از موضوع اما اواخر کتاب خیلی خوب و دقیق پیش رفته بود . یک کتاب حدود 450 صفحه ای که می تونم بگم یک چیزی حدود 60 یا 70 صفحه اش خوب بود . البته احساس می کنم یکی از مشکلای اصلی کتاب ترجمه اش بود با اون کلمات عجیب غریب مترجم …….
ایزابل النده یک نویسنده شیلایی و از اقوام سالواتور النده است که با کتاب خانه ارواح مشهور شد. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 + 2 =