اطلس نبردهاي ماندگار


[wp-review]

انتشار اطلس هاي مختلف براي عمليا تها به صورت مستقل و انتشار اطل سهاي كلي كه به شرح مجموع هاي از عملياتهاي دوران دفاع مقدس مي پردازند، نقش ارزند هاي در شرح روشن و شفاف وقايع هشت سال دفاع مقدس دارد. در طول ساليان پس از جنگ اطل سهاي متنوع و مفيدي در حوز ههاي مختلف منتشر شد هاند كه از مهمترين آنها م يتوان به اطلسهاي مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه، اطل سهاي منطقه محور و شهر محور كه توسط بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس چاپ شدند، اشاره كرد. اطلس دو زبانه نبردهاي ماندگار )فارسی  انگلیسی( حاوی اطلاعات و عک سهای جدید از سال های دفاع مقدس است. طرح و تدوین این اطلس نظامی به کوشش سرهنگ مجتبی جعفری و زیرنظر امیرسرتیپ احمدرضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش انجام شد و تا سال 1392 با 35 نوبت چاپ پرتيراژترين كتاب تاريخي دفاع مقدس بوده است.اطلس نبردهای ماندگار در ۸ فصل با عناوین زير سامان يافته است: سال اول؛ تجاوز سراسری و تثبیت دشمن. سال دوم؛ بیرون راندن دشمن. سال سوم؛ ورود به خاک عراق. سال چهارم؛ فشارهای سیاسی برای تحمیل صلح. سال پنجم؛ جنگ شهرها و عملیات محدود.سال ششم؛ تصرف فاو. سال هفتم؛ صدور قطعنامه ۵۹۸. سال هشتم؛ پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ.

[wp-review]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 75 = 84